About | Help | Site map | Stats | Credits | Donate | Login     Search


THE EURODANCE ENCYCLOPAEDIA
 
Des'ray Double_you Gala Ice_mc Jordan_alison Nance Ojay

Lyrics search

Artist

Title

Maduar - Prosba

Lyrics found by me, a fan, or copied from an unofficial website.
Please mail me if you have corrections or suggestions to fill the gaps

Sound sample :

pub

Preco stále padám na prahu tvojich dvier
vysnívanú lásku si skladám z holubích pier
Cakám na znamenie ja viem že ma pochopíš
Nevrav láske nie aj ked jej neveríš

Láskou spútaná v objatí tvojich pier
Krásne zúfalá sa púštam do tajných hier
Vášnou spálená som popol ktorý tlie
Nocou zmámená tajomstvom dvoch tiel
Viem žena muža o lásku neprosí
Môj plamen v srdci však rozum neuhasí
Neprestanem lúbit verím že to zmysel má
Aj ruža má trne už viem co to znamená

 

 

 

Buy Maduar - Prosba

Buy CD/vinyl

Gemm
MusicStack
Juno records
PriceMinister
Amazon France
Amazon Germany
Amazon.com
Amazon Italy

Buy MP3

Juno download
Amazon France
Amazon Germany
Amazon.com
Amazon Italy
DJ Tunes